Καπέλα     |     Γωνίες     |     Ταφ     |     Βαρελάκια     |     Στηρίγματα    |     Αεραγωγοί    |     Διάφορα
ΤΑΦ | ΜΟΝΩΜΕΝΑ
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ
Σε χιλιοστά
Φ 125-150    Φ 125-180
Φ 150-200   Φ 180-230
Φ 200-250   Φ 230-300
Φ 250-300   Φ 300-350
ΤΑΦ | ΜΟΝΩΜΕΝΑ ΗΜΙΤΑΦ
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ
Σε χιλιοστά
Φ 125-150    Φ 125-180
Φ 150-200   Φ 180-230
Φ 200-250   Φ 230-300
Φ 250-300   Φ 300-350
ΤΑΦ | ΤΑΦ
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ
Σε χιλιοστά
Φ 125-150    Φ 125-180
Φ 150-200   Φ 180-230
Φ 200-250   Φ 230-300
Φ 250-300   Φ 300-350
ΤΑΦ | ΗΜΙΤΑΦ
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ
Σε χιλιοστά
Φ 125-150    Φ 125-180
Φ 150-200   Φ 180-230
Φ 200-250   Φ 230-300
Φ 250-300   Φ 300-350
Καπέλα
Γωνίες
Ταφ
Βαρελάκια
Στηρίγματα
Αεραγωγοί
Διάφορα
Η ΕΤΑΙΡΙΑ
ΠΡΟΪΟΝΤΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΜΙΝΑΔΑΣ
English