Καπέλα     |     Γωνίες     |     Ταφ     |     Βαρελάκια     |     Στηρίγματα    |     Αεραγωγοί    |     Διάφορα
ΚΑΠΕΛΑ | ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΑ
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ
Σε χιλιοστά
Φ 125   Φ 230
Φ 150   Φ 250
Φ 180   Φ 300
Φ 200   Φ 350
ΚΑΠΕΛΑ | ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ
Σε χιλιοστά
17Χ17    22Χ22    25Χ25
28Χ28    30Χ30    33Χ33
36Χ36   41Χ41     45Χ45
36Χ36   41Χ41
ΚΑΠΕΛΑ | ΠΟΥΛΙΑ
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ
Σε χιλιοστά
Φ 125   Φ 230
Φ 150   Φ 250
Φ 180   Φ 300
Φ 200  
ΚΑΠΕΛΑ | ΠΟΥΛΙΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ
Σε χιλιοστά
17Χ17    22Χ22    25Χ25
28Χ28    30Χ30    33Χ33
36Χ36   41Χ41     45Χ45
36Χ36   41Χ41
Καπέλα
Γωνίες
Ταφ
Βαρελάκια
Στηρίγματα
Αεραγωγοί
Διάφορα
Η ΕΤΑΙΡΙΑ
ΠΡΟΪΟΝΤΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΜΙΝΑΔΑΣ
English