Καπέλα     |     Γωνίες     |     Ταφ     |     Βαρελάκια     |     Στηρίγματα    |     Αεραγωγοί    |     Διάφορα
ΔΙΑΦΟΡΑ | S-ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗΣ
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ
Σε χιλιοστά
Φ 100   Φ 125    Φ 150
Φ 180   Φ 200   Φ 230
Φ 250   Φ 300
ΔΙΑΦΟΡΑ | ΜΟΥΦΕΣ
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ
Σε χιλιοστά
Φ 100   Φ 125    Φ 150
Φ 180   Φ 200   Φ 230
Φ 250   Φ 300   Φ 350
ΔΙΑΦΟΡΑ | ΠΩΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ
Σε χιλιοστά
Φ 100   Φ 125    Φ 150
Φ 180   Φ 200   Φ 230
Φ 250   Φ 300   Φ 350
ΔΙΑΦΟΡΑ | ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ
Σε χιλιοστά
Φ 100-125   Φ 100-150
Φ 125-150  Φ 150-180
Φ 200-230   Φ 200-250
Φ 230-250   Φ 230-300
Φ 250-300   Φ 300-350
Καπέλα
Γωνίες
Ταφ
Βαρελάκια
Στηρίγματα
Αεραγωγοί
Διάφορα
Η ΕΤΑΙΡΙΑ
ΠΡΟΪΟΝΤΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΜΙΝΑΔΑΣ
English