Καπέλα     |     Γωνίες     |      Ταφ      |     Βαρελάκια     |     Στηρίγματα    |     Αεραγωγοί    |     Διάφορα
ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ | ΑΠΛΑ
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ
Σε χιλιοστά
Φ 100, 125, 130, 150
Φ 180, 200, 230, 250
Φ 300, 350
=
ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ | ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΑ
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ
Σε χιλιοστά
Φ 150
Φ 180, 200, 230, 250
Φ 300, 350
=
ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ | ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΑ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΑ
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ
Σε χιλιοστά
Φ 150   Φ 250
Φ 180   Φ 300
Φ 200   Φ 350
Καπέλα
Γωνίες
Ταφ
Βαρελάκια
Στηρίγματα
Αεραγωγοί
Διάφορα
Η ΕΤΑΙΡΙΑ
ΠΡΟΪΟΝΤΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΜΙΝΑΔΑΣ
English